Aud Borghild begynte i Norges Vel i mai 2016 som eiendomssjef. Med fokus på næring og grønne løsninger for eiendomsforvaltning og utvikling, spisses eiendomsprofilen til å sammenfalle bedre med Norges Vels overordnede formål om bærekraftige lokalsamfunn.

Aud Borghild har faglig bakgrunn i eiendomsmegling, reiseliv og byggesaksbehandling og har foruten eiendomsforvaltning privat og offentlig, jobbet kommunalt med næringsutvikling.


Mitt Norges Vel

Norges Vel byr på utfordringer og muligheter som svært få andre eiendomsbesittere kan sammenlignes med. Eiendomsutvikling innebærer ofte grep for å øke ren profitt og utbytte. Å kunne se eiendomsforvaltning og utvikling i et større perspektiv og som ledd i å bygge opp andre næringer eller/og samfunn, og å bidra til et større felles gode, er få forunt.