Karl Olaf Jørgensen har til daglig engasjementer innen fiskeoppdrett. Han ble valgt inn i direksjonen i 2013.