- Målet er at ugandiske kjøttprodusenter skal få økte inntekter og påvirkningskraft gjennom større deltakelse i verdikjeden. De skal ikke bare levere råvare, men på sikt ferdig foredlet produkt til forbruker. Samtidig ønsker vi å skape en moderne og bærekraftig kjøttindustri som kan forsyne markedet både i Uganda og nabolandene. Prosjektet som startet i 2014 har oppnådd gode resultater, sier José Ramos som leder Norges Vels aktiviteter i Tanzania og Uganda. 

En demokratisk organisasjon for kjøttprodusenter

UMPCU (Uganda Meat Producers Cooperative Union) er utviklet til en demokratisk organisasjon for kjøttprodusentene. Paraplyorganisasjonen for 33 lokale medlemsforeninger har mer enn 2650 enkeltmedlemmer. UMPCU har etablert seg som et sterkt talerør for produsentene og er en kvalifisert samarbeidspartner for myndighetene. 

Bedre praksis for husdyrhold

UMPCU deltar aktivt i storfesektoren for å utvikle systemer for profesjonell drift. De følger opp fremdriften og motivere bøndene til å produsere og levere storfe. Bøndene som er medlemmer får insentiver gjennom avtaler og utbetalinger til rett tid. Kooperasjonen gir også råd og opplæring til kjøttbønder som skal fungere som forbilder for kommende produsenter innen moderne biffproduksjon. 

Nytt ressurssenter for storfe 

Et ressurssenter for storfe er etablert av UMPCU. Det skal fungere som en oppsamlingsplass for dyr, der noen skal sluttfôres og andre sendes direkte til slakteriet. I tillegg skal senteret være organisasjonens nav i rådgivning og medlemsservice.

Gjennom det UMPCU-eide selskapet Uganda Farmers Meat Company Ltd (UFMC) får man tilgang til markedet for å omsette en bærekraftig forsyning av dyr til identifiserte målgrupper.

Bøndene har fått bedre levekår

De etablerte systemene skaper gradvis en uavhengig, konkurransedyktig og effektiv organisasjon som arbeider for å gi kjøttbøndene et bedre levebrød. Men noen problemer har det vært. På grunn av tørke har det vært vanskelig å motta dyr på ressurssenteret, men dette er løst med å skaffe annet fôr til veie. Hovedutfordringen i prosjektet er å holde kontroll med pengekravene fra bønder og kunder fordi transportproblemer, rømming og sykdom blant dyr kan bidra til at bøndene leverer færre dyr enn de har mottatt betaling for. 

- Til tross for disse utfordringene har prosjektet bidratt til økt forutsigbarhet i leveransen av dyr til slakting, og til at kjøttbøndene har fått bedre levekår. Gjennom arbeidet med kvalitet, kunnskap og profesjonalisering har vi oppnådd økt tillit både blant medlemmene og i markedet. Som et resultat av dette har bøndene fått mer betalt for dyrene sine. I 2015 fikk de gjennomsnittlig 2800 Ugandiske shilling (UGX), eller ca. 0,8 US dollar per kg kveg, mens i 2016 var dette økt til 3200 UGX som tilsvarer 0,9 USD, sier Ramos.

I tillegg til prosjektet arbeider lokale partnere og Nortura for å få på plass en slakterilinje i tilknytning til ressurssenteret.