På bakgrunn av ny personopplysningslov har vi gjennomgått våre systemer og rutiner for å sikre at vi følger loven og at du skal være trygg på at vi ivaretar dine personopplysninger på en god måte.  

Det er frivillig for de som kontakter oss og/eller besøker nettsidene våre å oppgi personopplysninger. Slike opplysninger kan for eksempel gis i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, søke om legatmidler, bestille informasjonsmateriell, melde seg på arrangementer eller søke om Medaljen for lang og tro tjeneste. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

Det er kun spesielt godkjente personer i Norges Vel som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjonen er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Norges Vel.

Når du besøker våre nettsider vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler (cookies). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom nettleseren din og våre nettsider og som brukes for å få sidene til å fungere best mulig. Persondata blir ikke registrert eller lagret her.

Du kan lese mer om dette i vår personvernerklæring.

Norges Vels behandling av personopplysninger og personvernerklæring er utviklet i henhold til Norges personopplysningslov og EUs personvernforordning GDPR.