- Gjennom Norges Vels pilotprosjekt er det bygd 24 dammer på 2000 kvadratmeter hver. 12 personer kommer for å få opplæring i oppdrett av ferskvannsfisken tilapia. Oppdretterne skal bo på området og får opplæring i tilapiaoppdrett og på sikt bedriftsutvikling. De får også tilgang til innsatsvarer som fisk, fôr med mer, sier Norges Vels prosjektleder Anne Mugaas. 

Markedsstudie for å sikre bærekraft

Tilapia er den neste største oppdrettsfisken i Asia, og det er voksende interesse for oppdrett av denne fisken også i Afrika. Fra mars 2018 vil oppdretts-piloten levere fersk tilapia lokalt og til markedene i Chokwe og hovedstaden Maputo som ligger kun tre timer unna med bil. Fisken vil selges hel, sløyd og fersk på is.

- Produksjonen i dammene legges opp slik at fisken kan høstes ukentlig for å sikre jevne leveranser til markedet. Det gjennomføres nå en markedsstudie for å vurdere segmenter av de nærmeste markedene i Chokwe og Maputo, sier Mugaas. 

Støttes av Norges ambassade i Mosambik

Piloten støttes av den norske ambassaden i Mosambik, og implementeres av SMBen Papa Pesca som får støtte og veiledning av Norges Vel og innleide spesialister på tilapia med lang erfaring fra Asia og andre land.

Piloten skal fra 2016-2019 teste lønnsom produksjon, aktuelle lønnsomme markeder og organisering av produksjonskjeden fra yngel til marked. Målet er å involvere flere små og mellomstore bedrifter (SMB) og at modellen skal spres med potensiale for en større tilapiabasert industriutvikling i Mosambik.

Bygger på erfaringer fra Madagaskar

Til grunn for piloten i Mosambik ligger Norges Vels erfaringer fra utviklingen av det lokale samvirkeforetaket Tilapia de l’Est på Madagaskar med for tiden rundt 200 medlemmer. Disse tjener i dag over minimumsinntekt på profesjonalisert oppdrett og salg av niltilapia til kun lokale markeder.