Ås kommune og Det Kongelige Selskap for Norges Vel har inngått en treårig kontrakt om drift av Etablerertjenesten i Follo. Tjenesten gjelder for hele regionen, med Ås kommune som kontraktspartner på vegne av Follo-kommunene. 

- Etablerertjenesten får nå hovedsete i Ås, men vi kan også holde kurs og veiledning også andre steder i Follo, sier seniorrådgiver Marius Sandvik i Norges Vel som har den daglige driften av Etablerertjenesten i Follo.

Vårens kurs blir om kort tid annonsert på http://etablerer-akershus.no 
Følg også Etablerertjenesten på Facebook, www.facebook.com/etablererakershus/

Lang erfaring og stort nettverk

- Å koble nye gründere til relevante aktører er avgjørende for at flere skal lykkes med sine bedrifter. Norges Vel har både lang erfaring og et omfattende nettverk som er nyttig innenfor næringsutvikling og bedriftsetablering. Nettverket vårt inkluderer blant annet kunnskapsmiljøer ved universiteter og høgskoler, næringshager, Patentstyret, Ungt Entreprenørskap, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, kommuner, gründernettverk og privat næringsliv, sier Sandvik som har rådgitt gründere i Folloregionen i flere år.  

Tilbur kurs og individuell veiledning 

Etablerertjenesten finansieres av Akershus fylkeskommune og Follo-kommunene i fellesskap og er gratis for deltakerne. Tjenesten tilbyr grunnkurs i bedriftsetablering, temakurs og individuell veiledning.

Norges Vel driftet Etablerertjenesten i Follo også i forrige periode. Organisasjonen drifter også etablerertjenesten på Øvre Romerike, og er underleverandør til etablerertjenesten på Nedre Romerike.