I samarbeid med Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Val videregående skole, har Val FoU AS utviklet en opplæringspakke i hvordan du praktisk kan dyrke og gjøre butikk på makroalger – det som på godt norsk kaller tang og tare. 

Du trenger ingen spesiell teoretisk eller praktisk bakgrunn for å ta kurset. Men du bør ha interesse for algedyrking og gjerne en idé om hvordan tjene penger på produksjonen. E-læringskurset «Makroalgedyrking» er det første i Norge som tilbyr opplæring i praktisk algedyrking. 

Les mer om kurset her  

Lill-Ann GundersenFra algedyrking til lønnsom forretning

Taredyrking er miljøvennlig og blir viktig for den nye, norske bioøkonomien. Produktene har store markedsmuligheter knyttet til aktuelle trender for helse, sunnhet og miljø. 

- Norges Vel ønsker å bidra til å etablere algedyrking som en ny lønnsom næring langs norskekysten. Et utdanningstilbud der gründere kan få kunnskap om hele prosessen fra dyrking til marked er en viktig grunnstein i arbeidet med å utvikle denne nye næringen, det var derfor naturlig for oss å ta initiativ til dette sammen med Val, sier seniorrådgiver Lill-Ann Gundersen i Norges Vel.

Marinbiolog Tonje Urskog har vært sentral i arbeidet med både det faglige innholdet og utformingen av undervisningstilbudet, som nå lanseres i regi av Val FoU AS og Norges Vel. Kurset gir grunnleggende kunnskap om algebiologi, utstyr og teknikker, prosessering og mattrygghet, kvalitetssikring – og entreprenørskap.

– I tillegg til å lære hvordan en dyrker alger, er det viktig å forstå hvordan en kan gjøre produksjonen lønnsom. Vi fokuserer derfor på verdikjeden helt fram til markedet, og inneholder moduler som forretningsplan, budsjett, regnskap og marked, forteller Urskog.

Kurset retter seg mot personer langs kysten som enten vil starte egen virksomhet eller gjøre algedyrking til tilleggsnæring. Videregående elever skal også kunne ta kurset som del av sitt opplæringsløp.

Norges neste storindustri

Dyrking av alger spås å bli den neste store kystindustrien. Forskerne mener at produksjonen vil vokse betydelig de neste 35 årene. I 2050 kan det dermed høstes flere millioner tonn dyrket tang og tare langs Norskekysten. SINTEF slår fast at algedyrking kan bli en stor og viktig marin verdikjede i framtidens bioøkonomiske Norge. Alger vil gi bærekraftige råstoff til både mat-, fôr-, biokjemi- og legemiddelindustriene. I tillegg kan alger brukes som energikilde.

Seaweed AS i Sogn og Fjordane dyrker og videreforedler allerede makroalger til mat gjennom merkevarenavnet SeaweedFromNorway. Sammen med Seaweed Energy Solutions AS (SES) hilser de grunnkurset for algedyrkere velkommen.

– Tareindustrien vokser og trenger flere kompetente dyrkere for å lykkes. Det er svært positivt at Val FoU AS og Norges Vel nå lanserer et kurs som gir en innføring i hele verdikjeden; fra konsesjonssøknad til ferdig produkt, sier produksjonsansvarlig Kaia Kjølbo Rød i SES.

Samarbeid mellom industri, forskning og undervisning

Det er ikke tilfeldig at det nye utdanningstilbudet blir utviklet i Nord-Trøndelag. Val videregående skole har drevet opplæring innen akvakultur siden 1983. De siste årene har elevene også fått tilbud om fordypning innen oppdrett av marine arter og alger. I 2013 fikk skolen egen konsesjon for algedyrking.

Val FoU AS har allerede utviklet undervisningstilbudet i algedyrking for Val-elevene og ledet flere algeprosjekter ved skolen. Det har gitt selskapet et stort kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt. Det kongelige Selskap av Norges Vel har siden høsten 2010 jobbet aktivt for å fremme alger som ny kystnæring i Norge. Organisasjonen har vært en viktig støttespiller i utviklingen av kurstilbudet.

Kontakten opp mot kunnskapsmiljøene i Norge har vært viktig i utviklingen av kurset, deriblant NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi). 

Les mer om, og meld deg på kurset her 

Les mer om Norges Vels algesatsing her