Over de neste par årene vil deler av bygningsmassen på Hellerud gård bygges om, og vi søker solide leietakere som ønsker en sentral plassering ved E6. 

Er ditt foretak tilknyttet «grønn virksomhet» som jord- og skogbruk, fornybar energi, FoU eller liknende? Eller har dere andre fellestrekk med Norges Vel og vårt konsept grønt entreprenørskap, kan Hellerud gård i Skedsmo være rett lokasjon. 

Vi tilbyr lokaler egnet til kontor, undervisning, produksjon og lager, landlig uteareal og parkeringsplasser. Ved tidlig henvendelse vil du kunne påvirke utformingen av ditt foretaks nye lokaler.