- I midten av februar i år startet lanseringen i norske butikker. Det blir veldig spennende å se reaksjonen hos forbrukerne. Responsen vil ha direkte konsekvens for veien videre. Forventningen ligger på et salg av over en million poser cashew i 2014. For bønder i Nampula er dette en fantastisk mulighet til å fortelle sin historie og ta større del i verdiskapningen som skjer innen cashew, sier prosjektleder Karsten Gjefle i Norges Vel.

Ideen om egen pose med cashew fra Nampula MusambikLokal verdiskaping er Norges Vels strategi

Norges Vels strategi i Mosambik er at størst mulig del av verdiskapingen skal skje lokalt i Nampula og være til økonomisk nytte for bøndene som produserer cashew. Tradisjonelt blir cashewnøttene høstet og sendt til India for prosessering der den største verdiskapingen har skjedd. Samarbeidet mellom Norges Vel og Brynild Gruppen og IKURU i Mosambik vil gi økt nøtteproduksjon og lokal prosessering for direkte eksport til Norge. Dette øker inntektsgrunnlaget og gir en bedre hverdag til mange som bor på den fattigdomspregede landsbygda.

Samarbeid for å starte direkte import fra produksjonslandet

I 2011 startet samarbeidet mellom Norges Vel og Brynild Gruppen. Brynild Gruppen er eier av merkevaren Den lille Nøttefabrikken, og cashew er en av de viktigeste nøttene i et marked som er økende og i rask utvikling. Den lille Nøttefabrikken er markedsleder og den viktigeste innovatøren på nøtter i Norge.

- Målsetningen i starten var å finne frem til en måte for Den lille Nøttefabrikken å starte innkjøp direkte fra Mosambik hvor cashew vokser, fremfor at nøttene skulle fraktes fra Mosambik til et annet land for prosessering før de havnet i Norge. Etter hvert som samarbeidet gikk fremover og Brynild Gruppens nøkkelpersoner besøkte regionen og ble kjent med bøndene og den lokale foredleren ble målsetningen om å sikre forsyninger fra Mosambik til en egen dedikert pose med cashew fra Nampula, Mosambik, sier Gjefle.

Støtte fra Norad viktig

Med hjelp fra Norads næringslivsordning ble det gitt støtte til å dekke noen av Brynild Gruppens kostnader i utviklingsfasen. Direkte kontakt med opprinnelse krever langsiktighet og tro på at forbrukerne vil sette pris på satsingen som Den lille Nøttefabrikken nå gjør.

- Norges Vels rammeavtale med Norad (Sivilt Samfunn) har muliggjort tilstedeværelse i Mosambik over en 10-årsperiode. I løpet av disse årene har Norges Vel bidratt til å bygge opp IKURUs kapasitet som bondeeid bedrift og organisering av bønder. Samarbeidet mellom IKURU og den lokale bedriften som eier prosesskapasiteten har vært viktige premisser for at Brynild Gruppen har kunnet gjøre denne overgangen relativt raskt, sier Gjefle.

- Norges Vel har meget gode forutsetninger til å bistå bedrifter som ønsker kunnskap om hvor deres produkter kommer fra og senere fortelle historien til sine forbrukere. Markedsundersøkelser fra Brynild Gruppen viser at kundene ønsker å vite hvor maten blir produsert, nå blir det spennende å se hvordan nøttekundene i Norge reagerer på cashew fra Mosambik og de andre produktene med tydelig stedsopprinnelse, sier han.

Kunnskap ga et enklere valg

Baard Flatland, innkjøpsansvarlig for nøtter i Den lille Nøttefabrikken, reiste til Mosambik allerede i 2011, rett etter oppstarten av samarbeidet.

- Vi kjente til at mye av råvarene fra de indiske casheweksportører kom fra Mosambik og resten av Afrika. Det vanskelige var å orientere seg i de cashew produserende land i Afrika slik at vi kunne vurdere en mer direkte import av de volumer og den kvalitet vi etterspør. Da Norges Vel tok kontakt med oss og beskrev hvordan cashewproduksjon og prosessering skjer i Nampula-regionen hvor de har vært aktive i mange år, ble alt mye enklere for oss, sier Flatland.

Kan øke produksjonen på en bærekraftig måte

Før lanseringen av cashewnøtter fra Nampula, Mosambik besøkte Markeds- og Utviklingsdirektør Anders Brynildsen produsenter og prosesspartner IKURU.

- Etter reisen til Mosambik fikk jeg et bedre bilde av kompleksiteten i cashew-verdikjeden lokalt. Siden det var første gang jeg reise til Mosambik var det også godt å se hvilke naturgitte forutsetninger Nampula regionen har for produksjon av cashew. Ved å møte de lokale bøndene og arbeiderne i fabrikken var det godt å se stoltheten de hadde i arbeidet med en fantastisk råvare produsert av tusenvis av bønder i hele Nampula regionen. Ser vi på tallene for dagens produksjon er det mulig å øke produksjonen dramatisk på en bærekraftig måte. Svært mange trær har i dag meget lav produksjon. Med økte kunnskaper og langsiktige avtaler mellom bønder og kunder vil motivasjonen for vedlikehold og nyplanting av trær øke slik at de eldste tærne kan erstattes med mer produktive trær sier han.

BondeLangsiktig samarbeidspartner

Etter at vi besluttet produksjon av en egen pose med cashew som del av en serie nøtter fra hele verden ble det viktig for oss å sikre forsyningen av lokalt prosessert cashew fra Mosambik. Som Norges ledende merkevare innen jordbruksproduktet nøtter er det naturlig for Den lille Nøttefabrikken å bygge sterke verdikjeder ved å tenke bærekraft i alt vi gjør sammen med våre partnere. Den lille Nøttefabrikken skal fortsette å være nøtteeksperten i det skandinaviske markedet og derfor hviler det et spesielt ansvar hos oss å utvide samarbeidet med våre produsenter, bøndene, slik at vi også kan formidle kunnskap til nordiske forbrukere, sier Brynildsen.

Det faktum at Brynild Gruppen skriver Nampula, Mosambik på posen som går ut til 5000 butikker over hele Skandinavia forteller noe om hvor langsiktige Brynild Gruppen er i samarbeidet med bøndene, IKURU, lokal prosessor og Norges Vel.

Etablerer fond for treplanting og opplæring

Sammen med sin lokale partner sørger Norges Vel og Den lille Nøttefabrikken for at for hver kg cashew som lander på havnen i Fredrikstad blir en sum tilsvarende to ganger Fairtrade Premium satt inn i et fond. Fondet skal finansiere aktiviteter for å øke bøndenes kunnskap og mulighet til å levere større volumer til en mer stabil pris. Planleggingen har startet og de første aktivitetene som vil starte i løpet av andre kvartal 2014 inkluderer treplanting og støtte til opplæring av bønder som ønsker å få mer produktive trær.

- Vi gleder oss til å jobbe sammen med bøndene for å bedre deres kunnskap, kapasitet og dermed også inntekter. For en organisasjon som Norges Vel som har som mål å utvikle verdikjeder til å bli mer produsentvennlige er det flott å se hvilket ansvar, risiko og langsiktighet Brynild Gruppen har vist. Naturligvis er det business og det skal det være også i fremtiden, avslutter Gjefle.

Les mer om Mosambik, Nampula og Cashew

Mosambik er et av flere store land i det sørlige Afrika. Med sine ca. 25 millioner innbyggere, 2500 km kystlinje, moderat klima og et flateinnhold dobbelt så stort som Norge burde Mosambik vært en stor matvare eksportør. Mosambiks lange historie som Portugisisk koloni, borgerkrig frem til 1992, og den vanskelige veien frem i mot et mer demokratisk styre har preget utviklingen av landet. Til tross for at Mosambik er på topp når det gjelder økonomisk vekst med 7 – 10 prosent årlig økning kommer dette fra et meget lavt nivå og fordelingen er ikke balansert så deres plassering nær nederst på FNs liste over lands utviklingsnivå er en realitet vi ser i Nampula provinsen hvor Norges Vel har jobbet sammen med lokale partnere siden 2003.

Nampula-provinsen ligger helt nord i landet og er regnet som deres viktigeste jordbruksregion. Regionen er del av det store beltet av cashewtrær som strekker seg fra nabolandet Tanzania ned langs kysten av Mosambik hvor cashew vokser som en skog med over 30 millioner trær. Mosambik var på 1970 tallet en av verdens største produsenter av cashew. I dag er produksjonen bare 30-40 prosent av dette nivået, men heldigvis er viljen til å satse på cashew som eksportvare stigende.

Eierskapet til cashewskogen er på familienivå og tilhører i Mosambikisk kultur en arv fra forrige generasjon. Cashew har ikke vært drevet som store plantasjer og sees på mer som en kjærkommen ekstrainntekt for familien enn deres hovednæring. Dette gjør at en satsning som øker bøndenes inntekter i cashew-verdikjeden vil kunne påvirke vanlige folks liv og sikre inntektsøkninger på landsbygda som i dag er preget av fattigdom.

Cashewproduksjon og priser har vært meget ustabile og få bønder er tilstrekkelig kjent med hvordan trærne skal vedlikeholdes for å gi en bedre produksjon. I dag er 50 prosent av trærne i Mosambik så gamle at de ikke bærer frukt eller nøtt. De rå nøttene eksporteres i skallet eller prosesseres til ren cashewnøtt i fabrikker lokalt for eksport. De mest produktive trærne kan gi 10-15 kg med rå nøtter mens snittet ligger på kun 1,5 kg pr. tre. For å produsere 1 kg cashew som vi finner i butikken må 5 kg rå nøtter samles, tørkes, knekkes, sorteres og vakuumpakkes.

Kontakt oss

Karsten Gjefle, seniorrådgiver

Mobil: 410 42 275
E-post: karsten.gjefle@norgesvel.no