Vi bidrar også til å formalisere kvinners eierskap og styring i alle deler av verdikjeden. Norges Vel er særlig opptatt av å bygge opp kvinners kompetanse.

På årets kvinnedag jobber Helene Lie sammen med kvinner (og menn) for å utvikle forretningsplanen til det bondeeide selskapet Uganda Farmers Meat Company (UFMC). Her diskuterer de også hvordan kvinner og unge voksne kan bli mer involvert i kjøttverdikjeden i Uganda. Det overordnede målet med prosjektet er fattigdomsreduksjon og bedret matsikkerhet gjennom å skape arbeidsplasser og øke inntekten og bedre konkurranseevnen til kjøttprodusenter i Uganda.

Samtidig er kollega Anne Mugaas i Mosambik for å utvikle en modell for lønnsom tilapiaoppdrett med bakgrunn i våre akvakultur-prosjekter Madagaskar. Der styrker vi kvinnenes mulighet til å ta eierskap i sjømatproduksjon gjennom opplæring i økonomi, entreprenørskap og forretningsplanlegging. Dette har gitt resultater – for eksempel innen oppdrett av sjøpølser der halvparten av produsentene nå er kvinner.

Vi er ikke helt i mål

Selv om mange ting er på stell her i Norge, er vi ikke helt i mål. Norges Vel er opptatt av å sikre at kvinner og menn skal ha like muligheter i arbeids- og samfunnsliv også her. 

Tamara Sepulveda holder kurs for innvandrerkvinner i Skedsmo

Tamara Sepulveda (nr tre fra venstre) jobber vanligvis i kantina i Norges Vel, men hun holder også kurs for hjemmeværende innvandrerkvinner i Skedsmo kommune. Norges Vel har utviklet konseptet Matnyttig arbeidstrening med praktisk norskopplæring, som vi driver i samarbeid med Jobbsjansen og NAV Skedsmo. Mange av innvandrerkvinnene som har vært gjennom programmet er nå ute i arbeidslivet.

Marius Sandvik er i Askim for å treffe etablererspirer fra Østfold. Han forteller at antallet kvinnelige gründere er økende, og for første gang er det nå flere kvinner enn menn som går på kurs eller ønsker rådgivning for sine bedrifter.

Dette er bare noen av de mange områdene Norges Vel arbeider med for å skape bærekraftig næringsutvikling i Norge og internasjonalt. Og like vilkår for menn og kvinner er for oss en viktig del av bærekraftsbegrepet.

Gratulerer med dagen!