Tid: Tirsdag 6., 13. og 20. november klokka 18.00 - 21.00
Sted: Norges Vels lokaler, Hellerud gård, Bråteveien 200, 2013 Skjetten
Servering: Det blir enkel servering
Deltakeravgift: 750 kroner
Påmeldingsfrist: 15. oktober

Det er begrenset antall deltakere, førstemann til mølla...

Kurset er nå fulltegnet

Program

Kursdag 1 

Teori om og bruk av solstrøm og solvarme. Dimensjonering av solenergianlegg
og energilagring. Salg av energi eller bruk på egen gård.

Oppgave mellom kursdagene 

Vurdere data for gårdens varme- og strømbehov og
finn fram mål på tilgjengelige tak- og veggflater.

Kursdag 2 

Hva av dagens energibehov kan erstattes med solenergi. Investeringskostnader
og vedlikehold. Informasjon om støtteordninger og fremgangsmåte i en eventuell søknadsprosess.

Eksempler fra bruk av enkle simuleringsverktøy.

Oppgave mellom kursdagene

Gjøre enkle beregninger for muligheter for solenergi på
gården, på bakgrunn av kursdag 2.

Kursdag 3 

Gjennomgang av lønnsomhetsberegninger for solenergi på de ulike gårdene. 

Påmelding

Meld deg på solenergikurset innen 15.10.18

Arrangør

Norges Vel gjennomfører kurset sammen med Norsk Landbruksrådgiving som en del av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL).