To som har deltatt på kurs hos Norges Vel og blitt anbefalt å gjøre en slik investering er Eli Ording og Harald Reierstad på Søndre Haugen gård på Kløfta.

- Det virker lovende at vi ble anbefalt å investere. Vi har vurdert solenergi i et par år, men det må jo være økonomisk forsvarlig i tillegg til å være miljøvennlig. Gjennom disse kurskveldene har vi fått kartlagt og beregnet at dette er lønnsomt for oss. Vi har også fått informasjon om tilskuddsordninger, og skal søke om tilskudd fra Innovasjon Norge. De forutsetter at man også investerer i et biofyringsanlegg for flisfyring eller tilsvarende, så det skal vi se på videre nå, sier Ording og Reierstad.

Ulrik Vieth Rør i Solcellespesialisten(th) anbefaler Harald Reierstad og Eli Ording på Søndre Haugen gård å investere i solenergiUlrik Vieth Rør i Solcellespesialisten (t.h.) anbefaler Harald Reierstad og Eli Ording på Søndre Haugen gård å investere i solenergi.

Viktig å gjøre beregninger

- Gjennom kurset vårt lærer deltakerne å vurdere om solenergi er lønnsomt på sin gård, og de får kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering og kriterier for støtteordninger, sier Tore Filbakk, seniorrådgiver i Norges Vel.

- Det er viktig å gjøre nøye beregninger for å sikre at investeringen er lønnsom. Strømprisene varierer og er forholdsvis lave så man blir ikke rik av å selge overskuddsenergi fra egen produksjon, sier Ulrik Vieth Rør, prosjektleder Solcellespesialisten. Her er noen av rådene hans til bønder som vurderer å investere i solenergi:

 • Å selge strøm på nettet er usikkert og med dagens energipriser ikke lønnsomt
 • Dimensjonering av et solcelleanlegg bør være så tett opp til forbruket som mulig
 • Forbruket bør være høyest når produksjonen er høyest, dvs. om dagen når det er sol
 • Takvinkel og plassering i forhold til sola er viktig for optimal produksjon
 • Alder på bygning og strømtavle må vurderes. Hvor stor er hovedsikringen – blir det behov for å skifte tavle kan det fort bli kostbart

Populært kurs

- Kurset vi holdt her på Hellerud var populært og ble raskt fulltegnet. På nyåret holder vi et nytt kurs i regi av Klima Østfold / Fylkesmannen i Østfold. Norges Vel har også planer om å holde flere slike kurs rundt om i landet, sier Filbakk.

Tore Filbakk har ansvaret for kurset i solenergi som Norges Vel arrangerer i samarbeid med SolenergiforeningenTore Filbakk har ansvaret for kurset i solenergi som Norges Vel arrangerer i samarbeid med Solenergiforeningen.

Kurset inneholder blant annet:

 • Teori om og bruk av solstrøm og solvarme
 • Dimensjonering av solenergianlegg og energilagring
 • Salg av energi eller bruk på egen gård
 • Vurdere data for gårdens varme- og strømbehov
 • Hva av dagens energibehov kan erstattes med solenergi.
 • Investeringskostnader og vedlikehold
 • Støtteordninger og søknadsprosess
 • Eksempler fra bruk av enkle simuleringsverktøy
 • Lønnsomhetsberegninger for solenergi