Sandvik og Olsen jobber til daglig med entreprenørskap og forretningsutvikling. 

- Norges Vel har arbeidet med prosjekter innenfor grønne næringer i mange år, og er en selvskreven deltaker på dette forumet. Grønne næringer er veldig aktuelt nå, og det er spennende å bidra til å forberede og veilede gründerne før de skal selge seg inn for investorer. I tillegg møter vi nyttige kontakter og potensielle samarbeidspartnere, sier seniorrådgiver Mats Olsen i Norges Vel. 

Vi ser at Norge har en del å lære av danskene. De har kommet lengere enn oss i å koble og samkjøre offentlige og private aktører for å skape næringsutvikling, sier seniorrådgiver Marius Sandvik i Norges Vel.

- Det er gledelig å se at så mange gründere og investorer har funnet veien til Viborg. Med dette arrangementet setter vi både Danmark og Europa på kartet i forhold til bærekraftig næringsutvikling og innovasjon sier Dorte Wiene i Tech Tour, en arrangørene av investorforumet.