- Velkommen til dere som deltar på Matnyttig arbeidstrening her hos oss. Rådhuset er et fint sted å arbeide, og her møter dere mange mennesker og kan lære språket, sa ordfører Ole Jacob Flæten, da han traff noen av deltakerne i Jobbsjansen og Matnyttig arbeidstrening.

Fra skepsis til overbevisning

Matnyttig arbeidstrening er et samarbeid med Skedsmo Kommune og NAV. Norges Vel tok for 5 år siden initiativ til og utviklet modellen med støtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og har til nå driftet arbeidstreningsbedriften og holdt det matfaglige introduksjonskurset. I høst tok kommunen selv over driften av rådhuskantina, og dermed åpnet det seg en mulighet for å flytte arbeidstreningen fra Messa Café til kommunens egen kantine.

Jurate Bliudziute fra Litauen fikk praksisplass i kantina på Stovner videregående skole, og er foreløpig tilkallingsvikar

- Vi var nok litt skeptiske i utgangspunktet, men synes det fungerer veldig bra, sier Øyvind Hammer som er bestyrer for rådhuskantina og Vegar Bakken-Løvaas som er kjøkkensjef for sentralkjøkkenet i Skedsmo kommune. Hammer forteller at flere har blitt flinkere i språk etter at de startet i kantina: – Her snakker de norsk både seg imellom og med kundene.

Tara Mesbah fra Iran fikk praksisplass på Triaden som butikkmedarbeider hos Normal 

En modell som fungerer for integrering

Norges Vel-modellen med samhandling mellom kurs, praksisplass og den enkelte fungerer godt. Hver tirsdag og torsdag er innvandrerkvinnene på plass i rådhuskantina for å praktisere språk og få relevant arbeidstrening.

Ilirjana Hajdari fra Kosovo fikk praksisplass på Meny, og har etter praksisen fått jobb i kassa. - Sjefen min er veldig hyggelig, og han sa jeg må snakke mer med kunder for å lære språket

- De ansatte i kantina er positive og flinke til å gi informasjon og støtte i det daglige. Gjennom tett kontakt med dem ser vi hvilke typer jobber deltakerne kan passe til, og er trygge på at de anbefalingene vi gir til potensielle arbeidsgivere er riktige, sier Lise Nielsen i Jobbsjansen og Marte Drejer Thomassen i NAV.

Malihe Ghasemi fra Iran er på opplæring i rådhuskantina og gjør alt fra møtemat til smoothies, salatbar og rydding. - Jeg er veldig fornøyd og lærer hele tiden nye ord

- Vi ser at damene blir godt kjent og danner en fin gruppe gjennom introduksjonskurset. At de er flere som kommer sammen på arbeidstrening er en stor fordel. Da kan de spørre hverandre og de opplever større trygghet i læringssituasjonen, sier Jorunn Tønnesen og Kari Clausen som har ledet prosjektet fra Norges Vel sin side.

Hedin Ismael fra Irak lager blant annet varmmat, kaker, fyller på varer og gjør rent. – Jeg gjør alle typer oppgaver her i rådhuskantina

Fra prosjekt til fast ordning

Norges Vel tok initiativ til Matnyttig arbeidstrening i 2014, og samme høst ble Messa Café på Lahaugmoen etablert. Gjennom årene er modellen videreutviklet og drevet som prosjekt, men fra og med 2019 tar kommunen selv over ansvaret for Matnyttig. Norges Vel vil fortsatt bidra med introduksjonskurs i forkant av arbeidstreningen i rådhuskantina.

- Jeg er glad for dette samarbeidet mellom Norges Vel og Skedsmo kommune som bidrar til at flere av kommunens innvandrere kommer i arbeid og blir integrert i samfunnet, sier Flæten.

Dette er Matnyttig arbeidstrening

  • Samarbeid mellom Norges Vel og Skedsmo kommunes Jobbsjansen og NAV
  • Arbeidstreningen starter med introduksjonskurs om hygiene på kjøkkenet, matlaging, ernæring og råvarebehandling
  • Norskopplæring går parallelt og gjøres relevant gjennom å relatere det til praktisk arbeid
  • Hver tirsdag og torsdag får deltakerne praktisk jobberfaring fra rådhuskantina i Skedsmo kommune
  • Individuelle planer utvikles for hver deltaker i henhold til deres ønsker, kvalifikasjoner og muligheter
  • 96 innvandrerkvinner har deltatt fra starten i 2014 og til 30.11.18

Matnyttig arbeidstrening er et samarbeid mellom Skedsmo Kommune, NAV og Norges VelMatnyttig arbeidstrening er et samarbeid mellom Skedsmo Kommune, NAV og Norges Vel. Fra venstre: Marte Drejer Thomassen i NAV, Kari Clausen i Norges Vel, Lise Nielsen i Jobbsjansen og Jorunn Tønnesen Norges Vel.