European Bio Economy Venture Forum ønsker å bidra til den verdensomspennende innsatsen for å skape en grønn og bærekraftig verdensøkonomi. Under investorforumet i Viborg kan gründere møte flere potensielle investorer og selge inn sin forretningsidé innenfor bioøkonomi.

Bioøkonomi er produksjon av fornybare biologiske ressurser og deres konvertering til for eksempel mat, fôr, kjemikalier, ingredienser, materialer, farmasøytiske produkter og bioenergi. Det handler også om avfallshåndtering og resirkulering av næringsstoffer.

Innovasjonsmiljøet Tech Tour står bak arrangementet der Norges Vel er en av samarbeidspartnerne. Våre etablererveiledere Mats Olsen og Marius Sandvik vil være tilstede for å veilede gründere i forkant av møter med potensielle investorer. Olsen og Sandvik jobber til daglig med å rådgi gründere på Øvre Romerike, Follo og i Østfold. 

Les mer og meld deg på