Fredrick TunutuGjennom inkubatoren TAREBI skaper vi arbeidsplasser og bevissthet om mulighetene innen fornybar energi. Vi er veldig stolte når Robert Matiku og de andre deltakerne våre lykkes, sier Fredrick Tunutu i Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Tunutu er ansvarlig for fornybar energi og forretningsutvikling ved Norges Vels tanzanianske kontor i Dar es Salaam.

Robert Matikus selskap African Wind Energy Technology Company (AWETCO) skal levere strøm fra et Husk Power System. Risskallet som blir til overs fra risproduksjonen var tidligere et miljøproblem, men brukes nå til å skape energi. 

Utfordrende interesse for fornybar energi

Men Matikus interesse for fornybar energi startet mye tidligere i hans hjemdistrikt Tarime. Her, i den nordlige delen av Tanzania, var avlingene alvorlig påvirket av tørke. Dermed fikk han ideen til å starte et prosjekt for å pumpe vann ved hjelp av vind og solenergi slik at bøndene kunne vanne avlingene sine under tørkesesongen. Men han møtte en rekke utfordringer som hindret ham fra å realisere planene.

Robert Matiku- På samme tid hørte jeg om TAREBI, entreprenørskapsprosjektet som ledes av Norges Vel i samarbeid med Institute of Management Entreprenørskap Development (IMED). Jeg søkte om opptak og ble valgt ut som en av de første deltakerne i 2014. Inkubatoren har vært svært nyttig for min nye virksomhet. Blant annet har jeg fått hjelp til å velge, og registrere riktig organisasjonsform for virksomheten, sier Robert Matiku.

Etter en tid i inkubatoren, ble Matiku kjent med Husk Power Systems, en av Norges Vel partnere i Tanzania. Han endret dermed sin forretningsidé fra vindkraft til bioenergi.

Fra miljøproblem til grønn energi

Til nå har avfallet fra risproduksjon vært et miljøproblem, men nå kjøper AWETCO avfallet fra lokale rismøller og forer biomassen inn i anlegget for å produsere miljøvennlig energi. 

Teknologien er et biomasse gassifiserings-system som genererer 32 kw strøm fra 50 kg risskall per time. Systemet kjører 100 prosent på generatorgass, som kan gi strøm opp til ~ 12 timer i en kontinuerlig driftsmodus. Kraften som genereres av anlegget er en 3-fase 220V, 50Hz vekselstrøm som kan brukes til å drive alle typer elektriske apparater.

De første kundene er tilkoblet

AWETCOs nye energisystem er forventet å være i gang innen utgangen av oktober i år. I disse dager er teknikerne i full gang med å tilknytte kundene til anlegget.

Målet er 250 husstander, og så langt har 120 meldt seg på. Anlegget vil også betjene en mølle, en rekke butikker og andre lokale handelssentre.

Identifiserer og realiserer bærekraftige fornybare energiprosjekter

Målet for Norges Vels utviklingsarbeid innen fornybar energi er å identifisere og realisere bærekraftige energiprosjekter, bedrifter og verdikjeder med lokalt eierskap og engasjement. Vi bidrar til økte inntekter og nye arbeidsplasser i lokalsamfunn, alltid i nært samarbeid med lokale partnere.

Les mer om dette Norges Vel-prosjektet

Les mer om TAREBI