- European Bio Economy Venture Forum tilbyr virksomheter med produkter innenfor bioøkonomien en mulighet til å presentere prosjekter og produkter for investorer og samarbeidspartnere fra store virksomheter og ventureselskap fra hele verden, sier Sandvik.

Bioøkonomi er produksjon av fornybare biologiske ressurser som videreforedles til for eksempel mat, fôr, kjemikalier, ingredienser, materialer, farmasøytiske produkter og bioenergi. Det handler også om avfallshåndtering og resirkulering av næringsstoffer.

Investorer og nettverk

Innovasjonsmiljøet Tech Tour står bak arrangementet, der NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) og Norges Vel er norske samarbeidspartnere. Norges Vels etablererveiledere Mats Olsen og Marius Sandvik er tilstede for å forberede og veilede de norske deltakerne. Olsen og Sandvik har lang erfaring med næringsutvikling og jobber til daglig med å rådgi gründere fra Øvre Romerike, Follo og Østfold. 

- Gründere får en spennende mulighet for videre vekst gjennom å delta på dette Venture Forumet innenfor grønne næringer. Den første dagen gjennomgår vi og gir råd om presentasjon og innhold, den andre dagen er det presentasjoner og møter med investorer. I tillegg er det store muligheter til å knytte kontakter og bygge nettverk med deltakere og investorer. Arrangementet er gratis, men reise og opphold betales av den enkelte. De som melder seg på vil gå gjennom en utvelgelsesprosess slik at muligheten for suksess blir størst mulig, sier Olsen, og legger til at søknadsfristen er 1. april.

Norsk bedrift til finalen

Den norske gründerbedriften Soil Steam International gikk til topps i Danmark i fjor og videre til finalen i Düsseldorf der de ble kåret til Europas beste oppstartsbedrift innen landbruksteknologi. Dette har åpnet mange nye dører for Sandefjord-bedriften som har utviklet en maskin som renser matjorda med vanndamp istedenfor kjemikalier.

- Det er viktig at vi i Norge tør å stikke oss litt ut og være synlig utenfor landet, det må til for å treffe investorer, sier daglig leder Hans Kristian Westrum i Soil Steam International.

- European Bio Economy Venture Forum arrangeres for andre gang. Fjorårets investorforum var svært vellykket med 40 påmeldte gründerbedrifter fra syv land, men vi håper at flere norske gründere blir med i år og at vi får se flere i finalen, sier Olsen.

Kontakt oss for mer informasjon

Arrangementet er gratis, men reise og opphold betales av den enkelte.
Påmelding innen 1. april. 

Ta kontakt med Mats Olsen for mer informasjon
Tlf: 957 28 688
E-post: mats.olsen@norgesvel.no