Artisans at Work Économusée Norway ble stiftet 13. februar og har som formål å skape felles merkevarebygging rundt det internasjonale kvalitetsmerket Artisans at Work Économusée. Asbjørn Stavland har gjennom de siste årene hatt det administrative ansvaret for å utvikle flere Économusée- bedrifter i Norge gjennom et internasjonalt Interreg-prosjekt og har nå også vært tilrettelegger for den nye foreningen.

Styrker medlemsbedriftene gjennom samarbeid

Det nye styret vil sammen med Norges Vel arbeide for å utvikle nye samarbeidsprosjekter mellom medlemmene. Det innebærer blant annet å samarbeide om å levere opplevelsespakker for turister og målrettet markedsføring for økt omsetning og lønnsomhet for medlemsbedriftene.

I tillegg til å fremme kulturturisme og fremheve ekte norsk håndverk og design, skal foreningen arbeide mot de målgruppene som samsvarer med foreningens formål. De skal også samarbeide om digitale løsninger, spesielt for å oppnå målrettet markedsføring. Foreningen vil opprette en felles kompetansepool for å styrke medlemsbedriftene.   

Styret for Artisans at Work Économusée Norway

Som styrets leder ble valgt Mette Bakketun, Aurlandsskoen.
Som styrets nestleder ble valgt Torbjørg Grøttveit Gjerstad, Oleana, 
Øyvind Myhr, Hillesvåg Ullvarefabrikk og Stine Hoff, Stine Hoff Kunstglass ble valgt inn som styremedlemmer. Gro Uglenes, Syse Gard ble valgt som varamedlem. 

Stifterne av foreningen

 • Flåm, avdeling Aurlandskoen
 • Stine Hoff Kunstglass
 • Fjordtønna
 • Oleana
 • Tønnegarden 
 • Oselvarverkstaden
 • Hillesvåg Ullvarefabrikk
 • Ciderhuset
 • Syse Gard
 • Bunad Verksted (Romsdalsmuseet)
 • Arven
 • Mylnå