Inkubatorprogrammet for bedrifter innen fornybar energi ble gjennomført i Dar es Salaam fra 2014 til 2016. Deltakerne fikk opplæring i forretningsutvikling innenfor fornybar energi med mål om å bli vellykkede næringsdrivende innenfor fornybar og energibesparende energi som sol og vind, briketter og kokeapparater. 

Stor fremgang gjennom og etter programmet

Resultatene ved utgangen av 2017 viser at gründerbedriftene har oppnådd stor fremgang gjennom og etter programmet:

 • Økning i årlig inntekt
 • Etablert finansiering og investeringer i de nye bedriftene
 • Riktig registrering av selskapene
 • Utviklet forretnings- og markedsføringsplaner
 • Vunnet anbud
 • Mange nye arbeidsplasser for lokalbefolkningen

Vel fortjente diplomer til gründerne

Seremonien ble innviet av Stella Martin Manyanya, Tanzanias viseminister for industri, handel og investeringer, som overrakte diplomene til gründerne av inkubatorbedriftene. Andre gjester var TAREBIs styreleder dr. Neema Mori, partneren Norges Vel, implementeringspartner IMED, de seks gründerne og andre inviterte gjester som UNIDO og flere.

De seks inkubatorbedriftene: 

 • Ageco Energy Ltd (sol)
 • Sepon Ltd (sol)
 • Galaxy Energy Solutions Ltd (sol)
 • Dobea Energy Ltd (sol og vind)
 • Heritage Cottage (briketter)
 • Neppers (kokeapparater)

Bærekraftige bedrifter gjennom utnyttelse av lokale ressurser

- Norges Vel arbeider med bærekraftige, miljøvennlige bedrifter ved å fremme livskraftige lokalsamfunn gjennom utnyttelse av lokale ressurser og sikre at verdiskapingen investeres lokalt. Og gjennom TAREBI-inkubatoren er det akkurat det vi har gjort for den fornybare energiindustrien i Tanzania, sier José Ramos som leder Norges Vels kontor i Tanzania.