Lill-Ann GundersenBildet over viser fra venstre: Daniel Fedøy og Wenche Leite Kalvøy fra Seaweed, Kaja Rød og Maren Sæther fra Seaweed Energy Solutions, Edvin Skår fra Austevoll Seaweed Farm, Bjarne Stangeland fra Auklandshamn, Arne Skeie fra Hardangerfjord Seaweed Farm, Nikolai Buer fra Lofoten Esca Verno og Lill-Ann Gundersen fra Norges Vel. 

- For et drøyt år siden tok Norges Vel initiativet til å samle gründere innen taredyrking for å etablere et næringsstyrt samarbeid. Samarbeidet har vært så vellykket at deltakerne nå ønsket å formalisere samarbeidet i en Taredyrkerforening, sier prosjektleder Lill-Ann Gundersen i Norges Vel. 

Det var Seaweed AS som holder til i Øysamfunnet Værlandet Bulandet som ga Norges Vel utfordringen om å samle aktørene fra tarenæringa. Gjennom finansiell støtte fra fylkeskommunene på Vestlandet, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har Norges Vel ledet prosessen.

Dyrker tare til mat fra Nordland til Sunnhordland

Norsk taredyrkerforening er nå stiftet med vedtekter og et styre sammensatt av representanter fra dyrkerne selv. Virksomhetene i foreningen satser på dyrking av tare til mat, og har et sterkt ønske om å lykkes. De er alle mindre virksomheter som holder til langs kysten fra Nordland til Sunnhordland. Gjennom samarbeidet som så vidt har startet, øker sannsynligheten for å oppnå målet om lønnsom drift på sikt. Dette er et stort steg for en næring som er i en tidlig fase i utviklingen. 

- Som enslig aktør kan veien til suksess være lang, derfor er dette samarbeidet viktig for å lykkes. Hovedfokuset den første tida var å dele erfaringer innen dyrking av tare, høsting og kvalitet. Videre ønsket vi nå å se på marked og markedsutvikling, sier prosjektleder Lill-Ann Gundersen. 

Foreningen har også starter arbeidet med å utvikle bransjeretningslinjer i tett dialog med Mattilsynet 
- Kvalitet er et viktig stikkord, sier Lill-Ann, det at aktørene har et sterkt fokus på dette er et godt og viktig signal om seriøsitet. En leveranse med dårlig kvalitet kan ødelegge for hele næringa, så en bransjestandard og jevn kvalitet er veldig viktig. 

Stortinget heier på den nye næringa

Under markeringen var Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) fra næringskomiteen til stede. Han hadde en hilsningstale til bedriftene og kunne meddele at et bredt flertall på Stortinget heiet på næringa. 

- Med en ny organisasjon i ryggen er det lettere for oss som politikere å forholde oss til utfordringen som dere har, og vil at vi skal finne løsninger på, sa Trellevik og ønsket den nye organisasjonen velkommen til Stortinget for å møte næringspolitikerne der.

For veien videre blir arbeid med marked, produktkvalitet og kommunikasjon med både politikere og andre viktige aktiviteter for foreningen. Det er mange valg og prioriteringer styret må ta for å velge kurs og legge en god strategi for videre utvikling av Norsk Taredyrkerforeningen til det beste for egne virksomheter og samtlige medlemmer. 

Virkemiddelapparatet og forvaltningen må se Norge som en helhet

StafettpinnenFor virkemiddelapparatet og forvaltningen er det nå viktig å løfte blikket og se Norge som helhet for at denne næringa skal utvikle seg og bli en solid næring for Norge som skape nye arbeidsplasser langs kysten. 

- Vi må unngå intern konkurranse mellom regioner i landet, det beste er å gi de som har kommet i gang med produksjonen tid til å utvikle den gode plattformen som skal være bærebjelken for de andre som kommer til senere, sier Marit Gjerstad i Norges Vel. Hun overtar nå prosjektlederansvaret etter Lill-Ann Gundersen.

Utvikling av hjemmemarkedet blir også et viktig arbeid, og interessen for tare til mat er gryende. Under markering av Bergen som matby 18.juni hadde mange av produsentene sitt første møte med markedet, og produktene ble godt mottatt av nysgjerrige bergensere. Dette lover godt for en videre satsing!
 

Norsk taredyrkerforening

Følgende produsenter har startet og er medlem av Norsk taredyrkerforening:

  • Austevoll Seaweed Farm AS, Hordaland 
  • Seaweed AS, Sogn og Fjordane 
  • Seaweed Energy Solutions AS, Sør Trøndelag
  • Lofoten Esca Verno AS, Nordland 
  • Auklandshamn Management AS, Sunnhordland
  • Hardangerfjord Seaweed Farm AS, Hordaland

Det Kongelige Selskap for Norges Vel har sekretariat for den nystiftede foreningen.