Det er en enorm interesse blant forbrukere om å bli andelshavere, spesielt hos den urbane befolkningen, og de bynære andelsgårdene har ventelister, viser en ny rapport fra Telemarksforskning finansiert av Landbruksdirektoratet. 

Det er en trend at forbrukerne ønsker å vite hvor maten kommer fra. Over 1500 norske forbrukere er i dag andelseiere i en gårds produksjon. Alle gårdene har stort sett lagt opp til involvering av andelshaverne i produksjon, innhøsting og beslutninger om driften. 

AndelslandbrukBevisste verdivalg og bærekraftige lokalsamfunn

Rapporten fra Telemarksforskning viser at andelshaverne er mennesker med høy bevissthet om verdivalg knyttet til helse og miljø. Gjennom andelslaget får de tilgang til lokalprodusert, ren, fersk og variert mat. 

Andelslandbruk er et tiltak som bidrar til bærekraftige lokalsamfunn, samtidig som det gir god kunnskap om hvor maten kommer fra og hvordan den er produsert. 

Alternativ omsetningskanal for bonden

Utviklingen i det norske matvaresystemet har ført til en standardisering av produktutvalget, samtidig som mange forbrukere ønsker et større mangfold. Alternative salgskanaler som Bondens marked, abonnementsordninger og andelslandbruk er derfor økende.

I andelslandbruket blir bondeyrket løftet frem og modellen kan være en ny levevei for nedleggingstruede bønder fordi den fører til en mer forutsigbar økonomisk situasjon.

Norges Vel tok initiativet i 2004

Andelslandbruk startet opp i USA på 80-tallet, og er opprinnelig påvirket av Rudolf Steiners ideer om biodynamisk landbruk. For ti år siden introduserte Norges Vel andelslandbruket til Norge sammen med Norsk institutt for forbruksforskning, Oikos og Grønn Hverdag. 

I 2006 ble det første andelslandbruket, Øverland Andelslandbruk, etablert på Øverland gård som eies av Norges Vel. I 2008 bidro Norges Vel til at også Ommang Søndre kunne starte opp andelslandbruk, noe de fortsatt driver med.

Slik fungerer andelslandbruk

Andelslandbruk innebærer et partnerskap mellom gårdbruker og forbrukere hvor forbrukerne kjøper en andel av gårdens produksjon og mottar eller høster varer direkte fra gården, uten mellomledd. Forbrukeren betaler ikke for en gitt mengde varer, og mengden produkter kan variere fra år til år. Sentrale prinsipper er dialog, åpenhet rundt økonomi og at det er felles ansvar og risiko. 

Norges Vel-legat støtter ny håndbok om andelslandbruk

Oikos (Økologisk Norge) arbeider med informasjon og utbredelse av andelslandbruk som drifts- og omsetningsmodell i Norge. Gjennom Norges Vels landbrukslegat har Oikos fått støtte til å utarbeide en håndbok for andelslandbruk. Håndboken er klar høsten 2014 og skal gjøre det lettere for nye initiativ å etablere seg.

Rapporten fra Telemarksforskning omtaler følgende gårder

Les hele rapporten hos Telemarksforskning