Grønnsakskooperativet i Gambia ble støttet av Norges Vel og Norges Bondekvinnelag fra 1987Gjennom disse 40 årene har arbeidet variert både i fokus og geografi. I begynnelsen var det prosjekter både i Mellom-Amerika, Øst-Europa og Afrika, og etter hvert også på Balkan. Land som Nicaragua, Guatemala og Gambia fikk størst oppmerksomhet i begynnelsen.  

Prosjektene fokuserte på landbruk, spesielt på utvikling av samvirker og å styrke kvinners rolle i landbruket, og som tillitsvalgte og ledere i samvirker. Etter hvert skiftet aktivitetene fra studieturer og informasjonsarbeid til prosjekter innenfor næringsutvikling. Fortsatt med oppmerksomhet mot landbruk, samvirke og kvinners rolle.

Bildet over: Grønnsakskooperativet i Gambia ble støttet av Norges Vel og Norges Bygdekvinnelag fra 1987.

Samarbeid med landbruksaktører og samvirker

En kvinnegruppe i Guatemala etablerte et bakeri etter opplæring i regnskap og forretningsdrift i 1999Hele tiden har det internasjonale arbeidet foregått i samarbeid med andre landbruksaktører som Norske Meierier (Tine) i Polen, Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke i Nicaragua, NORFARM i Mosambik, og den Internasjonale Kooperative Allianse (ICA) i Vest-Afrika. 

Partnerskapene har blant annet fokusert på grønnsaksdyrking i Gambia og å styrke organisasjoner for kaffeproduksjon, fiskeriutvikling og honning-import fra Tanzania. I Polen utviklet vi meierisektoren, og styrkede kunnskaper om forretnings-utvikling ble blant annet brukt til å starte bakeri i Guatemala. 

Bildet over: En kvinnegruppe i Guatemala etablerte et bakeri etter opplæring i regnskap og forretningsdrift i 1999.

Tanzania-kontoret 10 år i 2017

Høsten 2007 åpnet Norges Vel  kontor i Dar es Salaam i TanzaniaGjennom årene har Norges Vel hatt kontor i flere land, blant annet Nicaragua, Guatemala og Kosovo. I 2007 etablerte vi et kontor i Tanzania som ligger strategisk til i forhold til nåværende hovedfokusland i Øst- og Sørlige Afrika. Kontoret har helt siden starten arbeidet med å styrke samvirker, spesielt innenfor ris-sektoren.  

Bildet over: Høsten 2007 åpnet Norges Vel kontor i Dar es Salaam i Tanzania.

Bekjemper fattigdom med næringsutvikling

Norges Vel er forskjellig fra andre ideelle organisasjoner ved vårt tydelige fokus på næringsutvikling. Gjennom 40 år har målet vært det samme for vårt internasjonale arbeid – å bidra til lokal næringsutvikling for å bekjempe fattigdom og øke matsikkerhet. Vi bidrar til å skape stolthet og uavhengighet blant folk i lokalsamfunn, slik at de på sikt kan klare seg uten bistand.

Metodene vi har benyttet i utallige prosjekter, sektorer og land er fortsatt de samme: Samarbeid, kunnskapsdeling og entreprenørskap. Vi er stolte av historien og tar erfaringene med videre i dagens prosjekter.