Meny
Meny
MenyKONTAKT OSS
Navn Tittel Mobil E-post
Geir Atle Bakken Byggforvalter - eiendom 907 23 121​ geir.atle.bakken@norgesvel.no
Erik A. Berger Landbruksforvalter - eiendom 922 00 932 erik.berger@norgesvel.no
Ragnhild Bjelland-Hanley Seniorrådgiver 930 96 076 ragnhild.bjelland-hanley@norgesvel.no
Anne Siri Brandrud Prosjektengasjert 951 35 620 asb@brandrud.eu
Tor Breen Prosjektengasjert 476 02 975 tor.breen@norgesvel.no
Aud Borghild Brænd Eiendomssjef 416 00 325 aud.borghild.braend@norgesvel.no
Kari Clausen Utviklingssjef Norge 915 53 501 kari.clausen@norgesvel.no
Tor Danielsen IKT-ansvarlig 952 75 071 tor.danielsen@norgesvel.no
Johan Elllingsen Seniorrådgiver - energi og miljø 909 21 568 johan.ellingsen@norgesvel.no
Tore Filbakk Seniorrådgiver - energi og miljø 920 59 224 tore.filbakk@norgesvel.no
Karsten Gjefle Seniorrådgiver - verdikjedeutvikling 410 42 275 karsten.gjefle@norgesvel.no
Marit Gjerstad Rådgiver - marin sektor og næringsutvikling 936 63 860 marit.gjerstad@norgesvel.no
Lill-Ann Gundersen Seniorrådgiver - konsept- og produktutvikling 911 36 581 lill-ann.gundersen@norgesvel.no
Eli Aaserud Heiberg Medaljen - saksbehandling og markedsføring 947 91 970 eli.aaserud.heiberg@norgesvel.no
Terje Inderhaug Prosjektengasjert - Craft Reach, Économusée 909 51 714 Terje.Inderhaug@hfk.no
Turi-Britt Kuepers Seniorrådgiver - mat og kultur 918 20 372 turi-britt.kuepers@norgesvel.no
Roger Leren Økonomisjef 934 53 422 roger.leren@norgesvel.no
Helene Lie Seniorrådgiver 994 59 122 helene.lie@norgesvel.no
Evelyn Mella Lønns- og personalkonsulent 406 07 708 evelyn.mella@norgesvel.no
Arild Melleby Prosjektengasjert - Samdriftenes kontaktorgan 918 13 360 arild.melleby@norgesvel.no
Anne Mugaas Seniorrådgiver - næringsutvikling akvakultur 482 90 212 anne.mugaas@norgesvel.no
Barbara Musial Rådgiver - regnskap 452 93 936 barbara.musial@norgesvel.no
Mats Olsen Seniorrådgiver - forretningsutvikling og virksomhetsorganisering 957 28 688 mats.olsen@norgesvel.no
Reinaart Pretorius Utenlandssjef 416 37 603 reinaart.pretorius@norgesvel.no
Jose Ramos Leder landkontor - Tanzania 476 82 320 jose.ramos@norgesvel.no
Marius Sandvik Seniorrådgiver - entreprenørskap 907 48 758 Marius.Sandvik@norgesvel.no
Asbjørn Stavland Seniorrådgiver - marin sektor og kulturarv 951 46 623 asbjorn.stavland@norgesvel.no
Silvia Maria Suh Medaljen - pressekontakt, web og markedsføring 481 88 589 silvia.maria.suh@norgesvel.no
Øyvind Ørbeck Sørheim Administrerende direktør 930 22 013 oyvind.orbeck.sorheim@norgesvel.no
Anne Tollerud Kommunikasjons- og markedsansvarlig 909 40 095 anne.tollerud@norgesvel.no
Jorunn Tønnesen Seniorrådgiver - prosjektledelse og -koordinering 917 61 763 jorunn.tonnesen@norgesvel.no
Henriette Vivestad Rådgiver - landbruk og klima 971 31 606 henriette.vivestad@norgesvel.no